ThermaSolutions  

 

ThermaSolutions Inc. Medikal Hipertermik Teknolojilerde global bir liderdir. Kapsamlı ürün araştırma ve geliştirme ile global liderliği devam edecektir.

 

ThermaSolutions Inc.  ThermoChem™ HT cihaz ailesi ve bunlara bağlı tek kullanımlık benzersiz kitleri ile Intraperitoneal Hipertermik sistemleri üretir.

Ürünler ve servis hizmetleri hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri’nde (USA) direk olarak ThermaSolutions Inc. Tarafından, Amerika Birleşik Devletleri (USA) dışında ise çok iyi organize olmuş bir distribütör ağı ile sağlanmaktadır. 

ThermoChem™ HT sistemleri ailesi 2000’li yılların başından beri piyasada bulunmakta ve Amerika Birleşik Devletleri (USA), Avrupa, Ortadoğu ve Asya’da 100’ün üzerinde Cerrahi Onkoloji Merkezi tarafından kullanılmaktadır.